„Development Room

Projekt rozwojowy i well-beingowy, który w cenie 5 sesji coachingowych (5h), oferuje 4 dni w miesiącu wsparcia holistycznego dla wszystkich zainteresowanych pracowników.

Dlaczego „Development Room” jest unikalnym rozwiązaniem?

Obecne rozwiązania są:

kosztowne (średni rynkowy koszt jednej 1,5h sesji coachingu / mentoringu dla jednej osoby to koszt rzędu 2.000,-pln); przy założeniu, że 6 osób jest oddelegowane do takiego procesu koszt m-czny to 12.000,-pln

dla WYBRAŃCÓW – osób z najwyższym potencjałem. Zazwyczaj, ze względu na wysokie koszty - jego odbiorcami są TYLKO pojedyncze osoby przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej;

„obowiązkowe” (przynajmniej tak najczęściej są traktowane przez osoby oddelegowane). Zazwyczaj Pracodawca identyfikuje potrzebę i wysyła wybrane osoby na indywidualne programy rozwojowe – przez co niektórzy beneficjenci tych programów odbierają je nie jako nagrodę i chęć inwestowania w ich rozwój, ale jako program naprawczy dla nich;

sztywne i mało zróżnicowane – oznacza to, że pracodawca kupuje na rynku jedno rozwiązanie (coaching, lub mentoring, lub szkolenie). Pracownik uczestniczący w procesie jest „skazany” na korzystanie TYLKO z jednego narzędzia rozwojowego.

Development Room jest:

tańsze– w zależności od długości okresu trwania - średni koszt m-czny to 9.600,-pln (300,-pln za 1h) – dla wszystkich.


dla KAŻDEGO – w czasie 8 godzinnego dyżuru może odbyć się od 6 do 10 spotkań z pracownikami. Jego odbiorcami może być KAŻDY pracownik. Może z niego skorzystać zarówno osoba zajmujące najniższe stanowisko w strukturze jak i przedstawicie Zarządu.
dobrowolny – każdy pracownik, który czuje potrzebę wsparcia (ad hockowego, lub systemowego) może się zgłosić na dyżur i uzyskać bardzo różnorodną pomoc, w zależności od jego bieżących potrzeb. Development Room jest bardzo pożądanym rozwiązaniem zwłaszcza dla Pokolenia Z, dla którego jedną z podstawowych potrzeb wobec pracodawcy jest ROZWÓJ.

Różnorodnym i elastycznym rozwiązaniem – pozwalającym na zaspokojenie większości potrzeb rozwojowych, od krótkich form szkoleniowych i ad hockowych rozmów motywacyjnych, a na executive coachingu i pracy z energią życiową kończąc.


Korzyści dla organizacji i kadry zarządzającej.

 • w ramach tego samego budżetu WSZYSCY lub znacząca większość pracowników objęci programem rozwojowym;
 • osoba prowadząca jest aktywnym PRAKTYKIEM biznesu od 25 lat;
 • osoba prowadząca jest przygotowana holistycznie do szeroko pojętego rozwoju i wspierania ludzi w ich dobrostanie,
 • wsparcie managerów i działu HR w rozwoju i well-beingu pracowników,
 • podniesienie poziomu motywacji i zaangażowania,
 • wzrost efektywności komunikacji w organizacji poprzez naukę widzenia różnych perspektyw ,
 • Rozwój prowadzony przez autorytet zewnętrzny,
 • Bardzo szeroka gama metod wsparcia od coachingu, krótkich form szkoleniowych, aż po techniki oddechowe, medytacje czy nawet masaże tantryczne usuwające blokady z ciała i umysłu.

 Korzyści dla pracowników

 1. Dostosowane metody rozwoju i wsparcia do indywidualnych potrzeb. Każdy człowiek ma swoje spersonalizowane potrzeby. Jeden potrzebuje, żeby ktoś się z nim podzielił wiedzą, inny, żeby szybko dostać proste narzędzie do zastosowania żeby zwiększyć swoją efektywność, potrzebą kolejnego jest „powerfull question” niezbędne do chwili autorefleksji, a jeszcze inny będzie potrzebował się odstresować przy pomocy oddechu, rozmowy z osobą spoza firmy czy też rozmowy motywacyjnej / energetyzującej, docenienia czy zwykłego feedbacku;
 2. Systematyczność (1 dzień każdego tygodnia) i elastyczność spotkań (od 10 minut do 1,5h);
 3. Różnorodność obszarów i tematów wymagających indywidualnego wsparcia i rozwoju:
 • komunikacja interpersonalna,
 • inteligencja emocjonalna,
 • poczucie własnej wartości,
 • styl przywództwa dostosowany do otaczającego świata,
 • niewspierające przekonania na swój własny temat ,
 • umiejętności patrzenia z różnych perspektyw (nie tylko przez pryzmat siebie samego lub swojego zespołu,
 • umiejętności budowania relacji biznesowych,
 • wyzwania związane z konfliktem pokoleń;
 • umiejętności aktywnego słuchania siebie nawzajem i klienta wewnętrznego,
 • umiejętności pracy z oporem klienta i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz bezstresowym radzeniem sobie z zachowaniem pozytywnych relacji z Klientem wewnętrznym;
 • umiejętności dawania i przyjmowania informacji zwrotnej dyscyplinującej i doceniającej,
 • otwartości na różnorodność i zmienność w organizacji,
 • motywacji do zmiany i poszukiwania mocnych stron i obszarów do rozwoju,
 • budowania autorytetu, zaufania i widoczności w organizacji,
 • motywacji do przyjmowania postaw i zachowań ułatwiających codzienną współpracę w organizacji,
 • blokady w ciele (obniżenie nastroju, brak zaangażowania, itp.)

UNIKALNOŚĆ

Development Room – to unikalne i innowacyjne rozwiązanie na rynku, będące odpowiedzią na potrzeby klientów indywidualnych kierowanych przez swoich pracodawców na indywidualne procesy rozwojowe. To bezpieczna przestrzeń, gdzie uczestnik może dyskutować i odkrywać swoje marzenia, potrzeby i obawy.

RÓŻNORODNOŚĆ

Development Room - to możliwość korzystania z wielu różnorodnych narzędzi rozwojowych takich jak :
 a.coaching,
 b.mentoring,
 c.konsulting,
 d.facylitacja,
 e.motywacja osób indywidualnych,
 f.krótkie formy szkoleniowe dla osób
   indywidualnych,
 g.konsulting/doradztwo

w zależności od indywidualnych potrzeb i celów danego pracownika, w jednym miejscu, dla wszystkich i w jednej ryczałtowej cenie.


CZAS

Development Room – to całodzienny
(1 raz w tygodniu / 2 razy w miesiącu)   „dyżur” w firmie, gdzie KAŻDY pracownik ma szansę skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta.
Elastyczny czas pracy od 10 do 60 minut. Czas trwania spotkań z pracownikami w czasie dyżuru jest uzależniony od ich indywidualnych aktualnych potrzeb (np. spotkanie motywacyjne może trwać 10-15 minut, w innym przypadku ktoś potrzebuje się przygotować na ważną prezentację przed zarządem i chce dostać feedback, ewentualne wskazówki co może zrobić lepiej (prezentacja, mowa ciała, język, zawartość merytoryczna, ect.)


CENNIK

Założenia:

 • Stała współpraca (minimum 6 m-cy),
 • 4 dni w m-cu,
 • dyżur odbywa się 1 raz w tygodniu (wcześniej ustalony dzień tygodnia),
 • Trwa cały dzień (8h),
 • Pierwszy dzień gratis
 • dostępny dla wszystkich pracowników.

 • 9600,- pln netto miesięcznie
 • co daje kwotę 2400,- pln za 1 dzień
 • czyli 300,- pln za 1h pracy.
Przedstawiona kalkulacja jest oparta za określonych założeniach i może być dostosowana
do indywidualnych oczekiwań klienta.


Oczekiwania od organizacji:

Zapewnienie przestrzeni - pokoju (salki konferencyjnej),

Zorganizowanie spotkania pracowników z prowadzącym